Wat is een taxipaspoort

Leerlingen en Zorgvervoer
Dagelijks worden er landelijk +/- 90.000 kinderen in het speciaal onderwijs met een taxi naar school gebracht en weer opgehaald. Tevens wordt dagelijks een groot aantal passagiers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vervoerd in het zorgvervoer.

Veiligheid
Het is van belang dat dit vervoer zo veilig mogelijk gebeurt. Een goede samenwerking met ouders, verzorgers, scholen en zorginstellingen is van groot belang.

Het Taxipaspoort
Het Taxipaspoort helpt de chauffeur te informeren over bijzonderheden zoals: Epilepsie, ADHD, astma, dementie of andere zaken waar de chauffeur rekening mee dient te houden. Dit stelt hem of haar in staat de juiste acties te ondernemen bij calamiteiten. Aan de hand van de gegevens vermeld op het paspoort, zou de chauffeur -indien nodig- direct contact kunnen opnemen met ouders of verzorgers.

Functionaliteit
U kunt een foto toevoegen, medische informatie vermelden en ook tips met betrekking tot de omgang vermelden. Het Taxipaspoort is niet verplicht, maar dient te worden beschouwd als een hulpmiddel. Het is één van de stappen vanuit de branche, met als doel kwaliteitsverbetering van het leerlingen- en zorgvervoer.

Naar Boven ^